Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

ΤΕΕ
12 Οκτωβρίου 2016
Δελτίο Τύπου

Σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ

Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης εξυπηρέτησης των μηχανικών έχει συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα τις πλέον κοινές αιτήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι μηχανικοί που βρίσκονται μακριά από τα σημεία παρουσίας του ΤΕΕ

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ορίζουν ότι τα ευκρινή αντίγραφα είναι αποδεκτά από τη Δημόσια Διοίκηση (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων), και αξιοποιώντας το υπάρχον ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το ΤΕΕ συγκέντρωσε σε τυποποιημένη μορφή τις υπάρχουσες αιτήσεις και δίνει την δυνατότητα απάντησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω fax με τα εξής αποτελέσματα:

· Συντομότερη εξυπηρέτηση σε σύγκριση με το κοινό ταχυδρομείο
· Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των μηχανικών, αξιοποιώντας τις εισφορές τους σε πιο ανταποδοτικές υπηρεσίες
· Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΤΕΕ

Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν από σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μέχρι στιγμής ήδη λειτουργούν οι εξής αιτήσεις και οι επιλογές θα εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των μηχανικών:

· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ
· ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΕ
· ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
· ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/36
· ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

Η σελίδα πρόσβασης σε αυτήν την υπηρεσία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Μηχανικών είναι η εξής:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/kem

Το σύνολο των χρήσιμων αιτήσεων και εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στον εξής σύνδεσμο:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/entypa

Επιπρόσθετα το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για λογαριασμό των μηχανικών, όπως της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών όπου θα ενσωματώνονται αυτόματα οι βεβαιώσεις των Μελών και δεν θα απαιτείται ούτε αίτηση, με πλήρη εξάλειψη της γραφειοκρατίας