ΚΕΠ. Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

ΚΕΠ. Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων

Η Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ 

Δήλωση εγγραφής δότη μυελού των οστών.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάποιος δότης μυελού των οστών είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 55ο έτος (κατά προτίμηση το 50ό).

Ο εθελοντής δότης πρέπει να είναι υγιής (αποκλείονται άτομα που έχουν ιστορικό με νεοπλασίες, καρδιοπάθειες, μεταδιδόμενα νοσήματα).

Η διαδικασία που ακολουθείται για την καταχώρηση ενός εθελοντή δότη μυελού των οστών πραγματοποιείται στα Κέντρα Δοτών (για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα) ή στις Αιμοδοσίες Γενικών Νοσοκομείων (για την υπόλοιπη Ελλάδα) και είναι η ακόλουθη:

Ο εθελοντής ενημερώνεται προφορικά αλλά και με έντυπο υλικό για τη δωρεά μυελού.

Συμπληρώνει μία αίτηση με τα στοιχεία του καθώς και ένα ιατρικό ιστορικό το οποίο είναι ενδεικτικό για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί προκειμένου να γίνει δότης.

Δίνει μια μικρή ποσότητα αίματος (15ml περίπου) στο Κέντρο Δότη ή στην Αιμοδοσία όπου έχει απευθυνθεί προκειμένου να γίνει μια αρχική τυποποίηση σε κάποια βασικά αντιγόνα. Όλες οι Αιμοδοσίες συνεργάζονται και αποστέλλουν τα δείγματα αίματος στα αρμόδια Κέντρα Δοτών για την τυποποίηση

Η αρχική τυποποίηση καταχωρείται στα αρχεία του αρμόδιου Κέντρου Δότη, στα αρχεία του Εθνικού Μητρώου Δοτών Μυελού των Οστών, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Μ. καθώς και στη Παγκόσμια Δεξαμενή, όπου περιλαμβάνονται οι δότες μυελού από όλο τον κόσμο.

Ο δότης καταχωρείται με έναν κωδικό (π.χ. ABCDWZX). Τα κωδικοποιημένα στοιχεία του (μαζί με το φύλλο, την ηλικία και τον ιστικό τύπο του) γνωστοποιούνται στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα που μπορεί να ζητήσουν να ελεγχθεί για περαιτέρω συμβατότητα με κάποιον ασθενή. Κανένα από τα προσωπικά του στοιχεία δεν γίνεται γνωστό.

Δυνατότητα Ανάκλησης – Διαγραφή

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι η εγγραφή του δότη στο Μητρώο δεν τον δεσμεύει να συμμετάσχει στα επόμενα βήματα της διαδικασίας εάν βρεθεί συμβατός με κάποιον ασθενή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το μητρώο. Για αυτόν το λόγο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος και συνειδητοποιημένος πριν αποφασίσει να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση.