Κώδικας δεοντολογίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις

Αριθμ. 56885 – ΦΕΚ B 3107 – 19.11.2014

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες.

Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του καταναλωτή μέσω της θέσπισης κανόνων σχετικά με επικοινωνίες πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένη τιμή ή με πρόσθετο όφελος ή με προσδοκία οφέλους κατά τη διάρκεια εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων συναφών πρακτικών.