Κώλυμα πολιτογράφησης αλλοδαπού που καταδικάστηκε

asyloΓνωμοδότηση ΝΣΚ
Αριθμός : 401
Έτος : 2013
Τίτλος : Κώλυμα πολιτογράφησης αλλοδαπού που καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας.
Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγητής : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Δεν κωλύεται η πολιτογράφηση υπηκόου τρίτης χώρας εκ μόνου του λόγου της καταδίκης του, αμετακλήτως, με απόφαση ποινικού δικαστηρίου το οποίο συνεκδίκασε κατ’ έφεση περισσότερες της μιάς υποθέσεις, έστω και αν επέβαλε για όλες αυτές, συνολική ποινή στερητική της ελευθερίας δώδεκα (12), συνολικώς, μηνών. (ομοφ.)

Η Γνωμοδότηση ΝΣΚ (pdf)