Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Σήμερα, Τρίτη 25 Απριλίου 2023, αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζόμενων ηλικίας 18 έως 58 ετών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών καταρτιζόμενων για όλα τα προσφερόμενα τμήματα είναι 120 άτομα που κατανέμονται στις ειδικότητες – τμήματα ως εξής:

Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 60 θέσεις:
Πηλοπλαστική – Τουριστικά Κεραμικά (14 θέσεις)
Πηλοπλαστική – Τουριστικά Κεραμικά – Φάρος Τυφλών (10 θέσεις)
Ξυλουργική – Έπιπλα Κουζίνας (14 θέσεις)
Δερμάτινων Τσαντών και Μικρά Αξεσουάρ (10 θέσεις)
Εικόνων Αγιογραφίας (12 θέσεις)

Για αποφοίτους λυκείου 40 θέσεις:
Υπάλληλος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (15 θέσεις)
Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων (15 θέσεις)
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Φάρος Τυφλών (10 θέσεις)

Για αποφοίτους λυκείου 20 θέσεις:
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Τμήμα Τηλεκατάρτισης

Όσοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Τρίτη 25/04/2023 έως την Δευτέρα 08/05/2023 αποκλειστικά ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών ΔΥΠΑ, Λ. Γαλατσίου 19, ΤΚ 11141, Αθήνα.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και το Παραπεμπτικό της Ιατρικής Γνωμάτευσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Σχολής, να ξεναγηθούν στους χώρους της και να ενημερωθούν από τα στελέχη της Σχολής για τα τμήματα-ειδικότητες, καθώς και για τυχόν απορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades