ΚΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη συντηρητή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥΘΗΡΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες