Λαϊκές αγορές Μάνδρας, Αγίας Σοφίας Πειραιά

Αριθμ. απόφ. 275/2016 – ΦΕΚ B 2524 – 16.08.2016
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (ημέρα Παρασκευή) της Ζ ́Αττικής.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μάνδρας, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ημέρα Παρασκευή, της Ζ ́Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί της οδού Περικλέους, από Κολοκοτρώνη έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου και στην οδό Πλούτωνος από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Δήμητρος.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 274/2016 – ΦΕΚ B 2524 – 16.08.2016
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Αγίας Σοφίας του Δήμου Πειραιά (ημέρα Πέμπτη) της Γ ́ Πειραιά.

Α) Την κατάργηση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αγίας Σοφίας, του Δήμου Πειραιά, ημέρα Πέμπτη, της Γ ́ Πειραιά, στην οδό Φ. Κορυτσά και τη παραμονή της επί της οδού Καλλέργη έως τις 31-8-2016 και
Β) Την εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες λειτουργία της αγοράς Αγία Σοφία, του Δήμου Πειραιά, ημέρα Πέμπτη, της Γ ́ Πειραιά, (με έναρξη από 1-9-2016) στους χώρους όπου ήδη λειτουργεί ως εξής:
i) στην οδό Δράμας (από Ασκληπιού μέχρι Δερβενακίων),
ii) στην οδό Μακεδονίας (από Ασκληπιού μέχρι Δερβενακίων) και
iii) στην οδό Καλλέργη (από Λακωνίας μέχρι Θερμοπυλών).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.