Λαϊκή αγορά Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Λαϊκή αγορά Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Αριθ. απόφ. 314/2015 – ΦΕΚ B 2531 – 24.11.2015
Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, ημέρα Σάββατο
της Δ ́ Αθηνών
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 33η/29−10−2015 θέμα 8ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ν. Χαλκηδόνα, του Δήμου Φιλαδέλφειας − Χαλκηδόνας, ημέρα Σάββατο της Δ ́ Αθηνών, εκ περιτροπής ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από τη θέση (1) ως εξής:

1. Στην οδό 700 Θεσπιέων, από την οδό Δερβενακίων μέχρι τον παράδρομο της Εθνικής.

2. Στην οδό 700 Θεσπιέων, από Δερβενακίων έως Γρηγόρη Λαμπράκη.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ