Λήγει η προθεσμία για τον κοινωνικό τουρισμό ΟΠΕΚΑ 2024

Κοινωνικός τουρισμός ΟΠΕΚΑ 2024. Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ,  οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Αφορά σε διακοπές 6 ημερών (5 διανυκτερεύσεις) για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 10 Ιουλίου 2024 έως τις 30 Μαΐου 2025.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς  και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου δικαιούνται μέχρι έντεκα (11) ημέρες – δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού που θα επιλέξουν προορισμούς στην  Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982

β)   οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023 και

γ) τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

 

Αναλυτικά:

Aριθμ. 31608 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2892/22.05.2024
Καθορισμός Προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ του έτους 2024.

1. Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού το οποίο περιλαμβάνει:

α) Διακοπές διάρκειας μέχρι έξι (6) ημερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα. Σε περίπτωση που επιλεγούν συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, οι διακοπές μπορεί να έχουν διάρκεια μέχρι έντεκα (11) ημερών (10 διανυκτερεύσεις).

 

Η διάρκεια κάθε προγράμματος, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους καθώς και το διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι ή υποψήφιοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-OΠΕΚΑ.

 

1. Για το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται στα πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα, εκ των οποίων:

α) Πενήντα χιλιάδες (50.000) άτομα, μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1, εκδρομών της παρ. 2 του άρθρου 1, δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1 και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1, για το έτος 2024, έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ),

β) οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128),

γ) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023,

δ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,

ε) οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ,

στ) τα μέλη των οικογενειών των προσώπων των περ. α, β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ των περ. α, β, γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου.

 

4. Τα πρόσωπα πρέπει να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Για τα έμμεσα μέλη της περ. στ της παρ. 1 του παρόντος η υποχρέωση ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας αφορά τον δικαιούχο του ΛΑΕ από τον οποίο απορρέει το δικαίωμα περίθαλψης του δικαιούχου μέλους της οικογένειάς του.

5. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 έτους 2024, δεν δικαιούνται κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση και της παροχής του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 και αντίστροφα.

6. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ιαματικού τουρισμού της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 ή του επιδοτούμενου εκδρομικού προγράμματος της παρ. 2 του άρθρου 1 έτους 2024, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των παροχών των υπολοίπων προγραμμάτων του ΛΑΕ.

3. Η αίτηση συμμετοχής για:

α) Τα προγράμματα επιδοτούμενου κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως, το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων της παρ. 3 του άρθρου 1 και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της παρ. 4 του άρθρου 1, υποβάλλεται από τον δικαιούχο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (εφεξής Κ.Ε.Π.), όπου ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται προσκομίζοντας οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των τυχόν προστατευόμενων μελών (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης και από τρίτο πρόσωπο, ο οποίος κατά την προσέλευσή του προσκομίζει φωτοαντίγραφο των παραπάνω εγγράφων του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση και εξουσιοδότηση του αιτούντος προς τον ίδιο να προβεί στην υποβολή της αίτησης. Η εξουσιοδότηση μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-gov.

 

4. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής παρέχεται η συγκατάθεση προς τον ΟΠΕΚΑ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των έμμεσων μελών του, αποκλειστικά για τους σκοπούς ένταξης στα προγράμματα της παρούσας.

5. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

6. Οι λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι για τη συμμετοχή στα προγράμματα, καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

7. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων πέραν του οριζομένου στο άρθρο 2 για κάθε πρόγραμμα, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με τη διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

8. Εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης:

α) Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως καθώς και στο επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1 οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, μπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συμμετοχής του.

β) Συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

9. Η παραλαβή των δελτίων από τους δικαιούχους γίνεται ως εξής:

α) Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 αντιστοίχως, το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα της παρ. 2 του άρθρου 1, τα προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 αντιστοίχως, οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία από τα ΚΕΠ ή, ειδικά για την περίπτωση των βιβλίων, από τα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους κατά το διάστημα από την έναρξη των προγραμμάτων και μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, τυχόν αδιάθετα δελτία ή βιβλία διανέμονται, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, όπως αυτός έχει καθοριστεί με την παρούσα, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ ή στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους αντίστοιχα, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2024, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν κληρώθηκαν καθώς και των κληρωθέντων οι οποίοι δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών ή τα βιβλία.

 

10. Το δελτίο είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, ακόμα και μέλη της οικογένειάς του.
Μέλη των οικογενειών των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ των περ. α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 4, σύζυγοι ή συμβίοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 καθώς και τα τέκνα αυτών λαμβάνουν επίσης δελτία κοινωνικού τουρισμού.

 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων παρόχων υποβάλλονται προς τον ΟΠΕΚΑ αποκλειστικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του, www.opeka.gr.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις θεάτρου και ιαματικών πηγών οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
2. Η αίτηση επέχει θέση κατάρτισης σύμβασης, δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.
3. Οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
4. Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων των παρόχων, οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων, καθορίζονται με αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ANA ATOMO ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
23,00 €
22,00 €
21,00 €
20,00 €
19,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
20,00 €
19,00 €
18,00 €
16,00 €
15,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 18,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING) 10,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ   ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
15,00 €     12,00 €
13,00 €     10,00 €
8,00 €     6,00 €
6,00 €     4,00 €
4,00 €     2,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
10,00 €     8,00 €
8,00 €     6,00 €
6,00 €     4,00 €
4,00 €     2,00 €4,00 €     2,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 7,00 €     5,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING)  –

Το ποσό της οικονομικής συνεισφοράς των δικαιούχων προσδιορίζεται κατ’ αρχήν από τις επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τη μορφή, την κατηγορία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος, τα οποία περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Α.1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των νησιών Λέσβου, Λήμνου, Άγιου Ευστράτιου, Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων, Χίου, Οινουσσών, Ψαρών, Κω, Πάτμου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Νισύρου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Λειψών, Αγαθονησίου, Καστελόριζου με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν προορισμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στα προαναφερόμενα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής. Τα ποσά επιδότησης του ΛΑΕ ανά άτομο και διανυκτέρευση στους ανωτέρω προορισμούς αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
35,00 €
32,00 €
27,00 €
24,00 €
21,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
28,00 €
25,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 23,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING) 10,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ   ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Για διαμονή σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και παραδοσιακά καταλύματα
5*
4*
3*
2*
1*
3,00 €     0,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5 κλειδιά
4 κλειδιά
3 κλειδιά
2 κλειδιά
1 κλειδί ή χωρίς κατάταξη
2,00 €     0,00 €
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 3,00 €     0,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING)  –

Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να εισπράττουν τα προαναφερόμενα ποσά συμμετοχής από τους ωφελούμενους δικαιούχους χωρίς καμία ευθύνη και ανάμειξη του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ.

Φόροι – τέλη που βαρύνουν τους διαμένοντες στα τουριστικά καταλύματα, δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ή το ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, και βαρύνουν τους δικαιούχους του προγράμματος ή τα έμμεσα μέλη των οικογενειών τους.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης