Λειτουργία κτηματολογικών γραφείων Αγίας Βαρβάρας, Ανοίξεως, Εκάλης και Νέας Ερυθραίας

Το ΕΚΧΑ ΑΕ με τα παρακάτω έγγραφά του ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 στις περιοχές των ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας, Ανοίξεως, Εκάλης και Νέας Ερυθραίας, καταργείται το ισχύον ως σήμερα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αντικαθίσταται με το σύστημα του κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998