ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εξειδίκευσης στη δημοσιογραφία

ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εξειδίκευσης στη δημοσιογραφία

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Εξειδίκευσης (θεωρία και Πρακτική Άσκηση), με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία»
Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ- ΜΠΕ, ανέλαβε την υλοποίηση ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης / Εξειδίκευσης διάρκειας 380 ωρών (140 ώρες θεωρία και 240 ώρες Πρακτική Άσκηση), με τίτλο: «Νέες Προσεγγίσεις στη Δημοσιογραφία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η δημοσιογραφία εξελίσσεται διαρκώς σε νέα πεδία που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, τη διάθεση της πληροφορίας σε διάφορες μορφές, την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Αυτό, από τη μεριά του, προϋποθέτει την ανάγκη αναβάθμισης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που στην παραδοσιακή δημοσιογραφία δεν υπάρχουν. Περαιτέρω, η αλλαγή αυτή φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας, όσο και στη μορφή που έχουν οι δημοσιογραφικές επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Στα παραπάνω ζητούμενα της σύγχρονης δημοσιογραφίας εστιάζεται και η ανάγκη για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ως παρέμβαση που στόχο θα έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των δημοσιογράφων ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:

Θεματικές ενότητες Ώρες
1 Ο δημοσιογράφος στην εποχή των νέων μέσων 4
2 Δημοσιογραφική δεοντολογία και πνευματικά δικαιώματα 4
3 Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης 12
4 Γλωσσικός οδηγός δημοσιογραφίας 10
5 Η τεχνική της συνέντευξης (αντιπαραθετική, πορτραίτο κλπ) 6
6 Η είδηση στην εποχή του διαδικτύου – Αναζήτηση πηγών 6
7 Εφημερίδα, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο στην εποχή του internet 12
8 Αθλητική δημοσιογραφία, διαδίκτυο και τηλεοπτική μετάδοση 12
9 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης , εργαλεία πρακτικές και τρόποι μέτρησης της επιτυχίας στο διαδίκτυο. Προσωποποιημένη περιγραφή στις ενημερώσεις του 24
10 Βίντεο και φωτογραφία στην εποχή του internet 6
11 Τεχνολογία του 360 και του VRv Εικονική πραγματικότητα Τρισδιάστατα γραφικά 20
12 Διεθνή Πρακτορεία Ειδήσεων 4
13 Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΑΠΕ- ΜΠΕ, (τα είδη του ρεπορτάζ στο ΑΠΕ ΜΠΕ τρόποι διανομής και ελέγχου της είδησης). 4
14 Τήρηση ενός σαφούς τυποποιημένου τύπου δημιουργίας της είδησης για το Πρακτορείο 12
15 Ασφάλεια και Υγιεινή στο χώρο εργασίας 4
16 Πρακτική Άσκηση 240
ΣΥΝΟΛΟ 380

Αιτήσεις Υποψηφίων

Το Πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 25 καταρτιζόμενοι εκ των οποίων 20 δημοσιογράφοι απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και 5 δημοσιογράφοι απόφοιτοι ΙΕΚ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, απόφοιτοι δημοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και ΙΕΚ (με πιστοποίηση)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα του Οργανισμού, από τη Δευτέρα 23-09-2019 έως την Παρασκευή 04-10-2019  συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης 73, 57013, Ωραιόκαστρο, τηλ 2310-699769).

Κριτήρια και Τρόπος επιλογής

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν από Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλογής Καταρτιζομένων η οποία θα δημιουργηθεί από τον ΟΑΕΔ και το Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ .

Τα κριτήρια επιλογής πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) είναι τα εξής:

• Η ενεργή κάρτα ανεργίας

• Ο βαθμός πτυχίου (βαθμός χ 30 μόρια)

• Ο σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος (100 μόρια)

Τα κριτήρια επιλογής πτυχιούχων ΙΕΚ είναι τα εξής:

• Η ενεργή κάρτα ανεργίας

• Η Πιστοποίηση του Πτυχίου ΙΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ

• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου (βαθμός χ 30 μόρια)

Με βάση τα συνολικά μόρια που θα συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, θα καταταγεί με φθίνουσα ταξινόμηση σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και σε αντίστοιχο πίνακα αποφοίτων ΙΕΚ.

Οι ανωτέρω Πίνακες θα αναρτηθούν στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Προσωρινοί επιτυχόντες θεωρούνται οι 20 πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, με τα περισσότερα μόρια και οι 5 απόφοιτοι ΙΕΚ με τα περισσότερα μόρια από τους αντίστοιχους πίνακες.

Μετά την πιθανή υποβολή ενστάσεων (δικαίωμα ένστασης επί των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης δίνεται στους υποψηφίους καταρτιζόμενους κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης) στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλογής Καταρτιζομένων, θα ανακοινωθούν οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και θα κληθούν οι επιτυχόντες.

Επίσης θεωρούνται επιτυχόντες και όσοι έχουν ίσο αριθμού μορίων με τον τελευταίο επιτυχόντα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες και θα κληθούν σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις κατάρτισης

Επίδομα Καταρτιζομένων

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν επίδομα 2 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης

Τόπος Υλοποίησης προγράμματος

Η υλοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων του προγράμματος θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, στις δομές του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης.

Θέσεις Πρακτικής

Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ, θα παρέχει τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης όλων των καταρτιζομένων.