Οδηγίες για τις περιπτώσεις νόσησης πριν ή μετά τον εμβολιασμό

Οδηγίες για τις περιπτώσεις νόσησης πριν ή μετά τον εμβολιασμό

 

Εμβολιασμός και νόσηση ενηλίκων

Περίπτωση 1 Νόσηση πριν τον εµβολιασµό Εµβολιασµός µε 1 δόση εµβολίου J&J Συστήνεται αναµνηστική δόση 3 µήνες µετά το βασικό εµβολιασµό µε µία δόση Pfizer ή J&J ή µισή δόση Moderna
Περίπτωση 2 Νόσηση πριν τον εµβολιασµό Εµβολιασµός µε Pfizer ή Moderna ή AstraZeneca Συστήνεται αναµνηστική δόση 3 µήνες µετά το βασικό εµβολιασµό µε µία δόση Pfizer ή µισή δόση Moderna
Περίπτωση 3 1η δόση µε Pfizer ή Moderna ή AstraZeneca Νόσηση µετά την 1η δόση εµβολίου Συστήνεται ολοκλήρωση του βασικού εµβολιασµού µε µια δόση εµβολίου Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) Συστήνεται αναµνηστική δόση 3 µήνες µετά το βασικό εµβολιασµό µε µια δόση Pfizer ή µισή δόση Moderna
Περίπτωση 4 Βασικός εµβολιασµός µε δύο δόσεις Pfizer ή Moderna ή AstraZeneca Νόσηση µετά τον εµβολιασµό Συστήνεται αναµνηστική δόση µε µια δόση Pfizer ή µισή δόση Moderna 3 µήνες µετά τον βασικό εµβολιασµό
Περίπτωση 5 Βασικός εµβολιασµός µε J&J Νόσηση µετά τον εµβολιασµό Συστήνεται αναµνηστική δόση µε µια δόση Pfizer, µισή δόση Moderna ή J&J 3 µήνες µετά τον βασικό εµβολιασµό

  

Εμβολιασμός και νόσηση παιδιών και εφήβων ηλικίας από 5 έως 17 ετών

Περίπτωση 1 Νόσηση πριν τον εµβολιασµό Συστήνεται βασικός εµβολιασµός (δύο δόσεις) 1 έως 3 µήνες µετά τη διάγνωση της νόσου Η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών δε συστήνει τη χορήγηση αναµνηστικής δόσης
Περίπτωση 2 1η δόση εµβολίου Νόσηση µετά την 1η δόση Συστήνεται ολοκλήρωση του βασικού εµβολιασµού µε µια δόση 1 έως 3 µήνες µετά τη διάγνωση της νόσου
Περίπτωση 3 Βασικός εµβολιασµός µε δύο δόσεις Νόσηση µετά τον εµβολιασµό Η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών δε συστήνει τη χορήγηση αναµνηστικής δόσης

 

Πηγή: emvolio.gov.gr