Οδηγός κατοίκων εξωτερικού για φορολογικά και τελωνειακά θέματα

Οδηγός κατοίκων εξωτερικού για φορολογικά και τελωνειακά θέματα

που αφορούν τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20-05-2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων του εξωτερικού, ανήρτησε στον ιστότοπό της (www.publicrevenue.gr) τον επικαιροποιημένο Οδηγό Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.

Ο Οδηγός εξηγεί με τρόπο κατανοητό και συνοπτικό τα σημαντικότερα φορολογικά και τελωνειακά θέματα που αφορούν τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

 
 

Με την έκδοση αυτή επιδιώκεται η ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στην Ελλάδα, διευκολύνονται στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και επιτυγχάνεται η πληρέστερη πληροφόρηση των προσώπων που μετοικούν ή εισέρχονται στην Ελλάδα προσωρινά και δικαιούνται φορολογικών απαλλαγών