ΟΓΑ. Ιατρικά θέματα για ενημέρωση και πρόληψη

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Τρίτη 1/12/ 2015

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΓΑ»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης και πρόληψης των ασφαλισμένων σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, η Διοίκηση του ΟΓΑ προχωρά στη δημιουργία μιας νέας ενότητας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr) με τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», στην οποία θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ιατρικά θέματα με σκοπό:

1. την ενημέρωση των ασφαλισμένων για παθήσεις και για τα συχνότερα συμπτώματα αναγνώρισης αυτών, που απασχολούν το γενικό και κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό,

2. την παροχή πληροφοριών για την προστασία των αγροτών από επαγγελματικές παθήσεις και χρήση χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, ψεκασμοί κ.τ.λ.),

3. την παροχή οδηγιών για τους τρόπους πρόληψης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τις συχνότερα απαντώμενες παθήσεις που οδηγούν σε νοσηρότητα τον πληθυσμό,

4. την ενημέρωση για τις νέες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.

Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα συμβάλλει στην αμεσότερη ενημέρωση των αγροτών και όσων ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, για θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος που τους απασχολούν και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των παθήσεων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Σχετικά:

ΟΓΑ. Οδηγός του ασφαλισμένου

ΟΓΑ. Οδηγός του συνταξιούχου. Συντάξεις και Παροχές

ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21