Ωράριο εξυπηρέτησης Πολιτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Σύρου

Το Πρωτοδικείο Σύρου ενημερώνει σχετικά με το ωράριο εξυπηρέτησης από το Πολιτικό Τμήμα 

ΑΡΧΕΙΟ

Το αρχείο, (αναζήτηση δικογράφων, αντίγραφα, κ.λ.π. παρελθόντων και πρόσφατων ετών, από το 2011 έως και το 2017) θα λειτουργεί

Δευτέρα και Τρίτη, ώρες: 09:00 έως 14:00

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα πάσης φύσεως δικόγραφα θα κατατίθενται καθημερινά, εκτός Πέμπτης και Παρασκευής.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Οι αιτήσεις για συναινετικά διαζύγια θα κατατίθενται καθημερινά και θα συζητούνται κάθε Πέμπτη, είτε από τον εκάστοτε Δικαστή Υπηρεσίας, είτε κατά την δικάσιμο του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αιτήσεις για έκδοση Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Απόδοσης Μισθίου, θα κατατίθενται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

ΑΠΟΓΡΑΦΑ

Απόγραφα θα δίδονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Υπολογισμός τελών απογράφου θα γίνεται σε καθημερινή βάση.

Το Πρωτοδικείο Σύρου