Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου

Αριθμ. 51243 – ΦΕΚ B 2657 – 09.12.2015
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου 274/11−05−2015 παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ ΑΕ, όπου αυτά περιλαμβάνονται.

Άρθρο 2
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, νυν Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας, ορίζεται η 09η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου 274/11−05−2015 παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε., για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015