ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη στην Περιφέρεια Αττικής

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/pe-attikis-symboulos.pdf”]