Το πλαφόν στη συνταγογράφηση

Υπουργείο Υγείας
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Κατόπιν δημοσιεύματος σχετικού με το μηνιαίο πλαφόν συνταγογράφησης και το πρόβλημα που, υποτίθεται, ότι προέκυψε με τη συνταγογράφηση φαρμάκων για ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στη Μυτιλήνη, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, διευκρινίζει τα παρακάτω:

Διευκρινίζεται ότι με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015) επικαιροποιήθηκαν τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα).

Επισημαίνεται ότι από τα όρια συνταγογράφησης εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του.

Τέλος εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. οικ. 12449/7−2−2014 (ΦΕΚ 256/Β΄/2014) υπουργικής απόφασης.

Διευκρινίζεται ότι εν τέλει τα προαναφερόμενα ποσοστά συνταγογράφησης θα εκτιμώνται αφού θα ολοκληρωθεί ο μήνας.

Διευκρινίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει να κινείται η διαδικασία κυρώσεων μόνο σε συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη υπέρβαση μετά από τον έλεγχο των περιπτώσεων ιατρών.

Σε κάθε περίπτωση, η απόκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις θα ελέγχεται από Επιτροπή ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες συνταγογράφησης (έκδοση συνταγής από εξειδικευμένα κέντρα για συγκεκριμένο πληθυσμό κ.α.), πριν κινηθεί η διαδικασία κλήσης του ιατρού για παροχή εξηγήσεων. Συνεπώς εάν κάποιος ιατρός παρακολουθεί σημαντικό αριθμό ασθενών για τη θεραπεία των οποίων απαιτείται η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους π.χ. ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας αυτό θα λαμβάνεται υπόψη.

Από στοιχεία που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ στη βάση δεδομένων της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών, η εκτέλεση συνταγών στη Λέσβο, όσον αφορά στους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, κυμάνθηκε σε σταθερούς ρυθμούς για τους μήνες Νοέμβριο 2015 έως και Ιανουάριο 2016.