Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών

Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής των αναδρομικών των ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών ΕΣΥ
Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις είναι οι εξής:

Αναδρομικά των ενστόλων

Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρώνΑριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

 

Αναδρομικά των δικαστικών

Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

Αναδρομικά των πανεπιστημιακών

Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ –ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμήςΑναδρομικά των ιατρών ΕΣΥ

Αριθμ. οικ./2/88420/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

Αναδρομικά μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στις κρατικές ορχήστρες

Αριθμ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.