Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2023Α

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2023Α και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

• Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
• Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
• Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ.

Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2023A θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, όπου θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α’ Αθήνας:

1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο
2) 8ο ΓΕΛ Αθηνών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 26ο ΓΕΛ Αθήνας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 46ο ΓΕΛ Αθηνών
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

5) 3ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδελφείας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά,
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Β’ Αθήνας:

1) 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 3ο ΓΕΛ Αμαρουσίου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Γ’ Αθήνας:

1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Δ’ Αθήνας:

1) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Πειραιά: 1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Β, Γ
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά
Εξεταζόμενες γλώσσες: Ισπανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α,Β, Γ

Αχαΐας:

1) 6ο Γυμνάσιο Πάτρας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 3ο ΓΕΛ Πάτρας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Ιωαννίνων:

1) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

3) 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Λάρισας:

1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 5ο ΓΕΛ Λάρισας
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

Ανατ. Θεσσαλονίκης:

1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

2) 15 ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

5) 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ
Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

6) 18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Δυτ. Θεσσαλονίκης:

1) 1o ΓΕΛ Σταυρούπολης
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕΛ Νεάπολης
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά,
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Ηρακλείου:

1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Ιταλικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Χανίων:

1) ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου
Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕΛ Χανίων
Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

 

Ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου 2023Α.