Πως μπορώ να γίνω Έλληνας Πολίτης

Πως μπορώ να γίνω Έλληνας Πολίτης

Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τον Συνήγορο του ΠολίτηΟι απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας αποτελούν υλοποίηση ιδέας που προέκυψε από την συνάντηση εργασίας της Αρχής μας με τις μεταναστευτικές κοινότητες, τον Δεκέμβριο του 2017

Υπουργείο ΕσωτερικώνΠαρακολούθηση πορείας φακέλου κτήσης ιθαγένειας ηλεκτρονικά

Το αποτέλεσμα που προέκυψε, μετά από εντατική συνεργασία της Αρχής μας, με έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, στοχεύει στην προώθηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών, μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Πολιτείας

Δικαιολογητικά για αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας (πολιτογράφηση)

Ο Οδηγός του Συνηγόρου του Πολίτη καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

  • Με καταγωγή από χώρα εκτός ΕΕ
  • Με καταγωγή από χώρα ΕΕ
  • Ομογενείς κάτοχοι ΕΔΤΟ από Αλβανία, Τουρκία, χώρες πρώην ΕΣΣΔ
  • Ομογενείς από χώρες πρώην ΕΣΣΔ που μένουν σ’ αυτές
  • Ομογενείς από χώρες πρώην ΕΣΣΔ που έχουν έρθει στην Ελλάδα πριν τις 2/5/2001 ή είναι γονείς ή τέκνα δημοτολογημένων ομογενών
  • Με πρόγονο που ήταν ομογενής
  • Με πρόγονο που είχε ελληνική ιθαγένεια (καθορισμός / διαπίστωση ιθαγένειας)
  • Με φοίτηση σε ελληνικό σχολείο
  • Με γέννηση στην Ελλάδα και φοίτηση σε ελληνικό σχολείο

Η κωδικοποίηση αποτελεί σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνει όλες τις ειδικές περιπτώσεις, εξαιρέσεις ή μεταβατικές ρυθμίσεις που υπάρχουν.

Απλοποιημένες οδηγίες απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας από τον Συνήγορο του Πολίτη