Ποσό οικονομικής επιβράβευσης αθλητών για διακρίσεις

Αριθμ. ΓΓΑ/362256 – ΦΕΚ τεύχος Β 7116/18.12.2023
Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2020, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι.

Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται:
1. Σε αθλητή – αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 2725/1999, σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας καθώς και σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαρομένων (E.T.D.S.F.).

2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις καθώς και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης.

3. Σε συνοδό – αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και σε συνοδό – αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγωνίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016.
Από 18/9/2020 για τους συνοδούς αθλητές ισχύει, ότι ορίζεται στην παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 4726/2020 (Α’ 181).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης

1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο ομοσπονδίες.

2. Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.

5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων για διακρίσεις έτους 2020

1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής:
ΝΙΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΣΟ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
35.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
27.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
21.000 €


Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
25.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
20.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
15.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών
30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών – γυναικών
15.000 €

2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής:
ΝΙΚΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΟΣΟ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
35.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
27.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
21.000 €


Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
14.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
8.000 €

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
5.000 €


Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
25.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
20.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
15.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
8.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
5.000 €

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών
3.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών
30.000 €

Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών – γυναικών
15.000 €

3. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σ’ αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.

4. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις κατά το έτος 2020 χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις διακρίσεις.

5. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς – αθλητές τυφλών παραολυμπιονικών και στους συνοδούς – αθλητές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μία από τις επόμενες διακρίσεις (20% από το 30% της διάκρισης) από το 30% του ποσού της διάκρισης του αθλητή έως 17/9/2020 από 18/9/2020 ισχύει η παρ. 20 του άρθρου 13 του ν. 4726/2020.

6. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του παρόντος άρθρου.
Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις άλλες διακρίσεις.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της δι-άκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας.

8. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ τους κατ’ ίσα μέρη.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται:

Προκειμένου για αθλητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και του συνοδού – αθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2024.
β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να περιλαμβάνονται:
• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος γέννησης,
• η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του αγωνίσματος και της κατηγορίας,
• η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης,
• η διοργάνωση,
• για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και των χωρών στο αγώνισμα,
• για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών καθώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στην διοργάνωση:
• Εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας καθώς και σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγώνων Μεταμοσχευμένων (W.T.G.F) και της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμένων (E.T.D.S.F.).
• Εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας.
• Ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμετάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ.
γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώνων για τα ομαδικά αθλήματα.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προπονητή του κατά το έτος 2020.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο ετών και άνω. Προκειμένου για προπονητή:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2024.
β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι:
• Ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκε-κριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας),
• το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης,
• η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση,
• η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος,
• άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα που έγινε η διάκριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.
Για προπονητές που προπονούν αθλητές με αναπηρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στη προσαρμοσμένη ειδική φυσική αγωγή ή άδεια άσκησης επαγγέλματος του προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα που καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες τους.
γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει: τα στοιχεία του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2020, ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Προκειμένου για χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επιστημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2024.
β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χορογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο αθλητικό φορέα.
δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου.

Επισημαίνεται ότι: Όλα τα δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση του ενδιαφερομένου θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 5
Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης
Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης του τομέα Αθλητισμού.

Άρθρο 6
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης