Οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2017-2018

Οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2017-2018

Άνοιξε Παρασκευή 29-12-2017 η εφαρμογή του taxisnet για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2017-2018.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Taxisnet για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, από την εν λόγω εφαρμογή.

Η απόφαση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2017-2018

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την 30 Απριλίου 2018 μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2018.

Tα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος είναι εισοδηματικά και περιουσιακά.Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.1.2018, η πληρωμή θα γίνει έως 15.2.2018.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2018 μέχρι 31.5.2018, η πληρωμή θα γίνει έως 30.6.2018.

Η αίτηση θα υποβληθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)(TaxisNet)

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης υποβάλλεται και μέσω ΚΕΠ