Προκήρυξη του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ

Προκήρυξη του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022,

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea

 

με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Η προκήρυξη