Ίδρυση σχολών προπονητών πετοσφαίρισης σε Ηράκλειο, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Ίδρυση σχολών προπονητών πετοσφαίρισης (βόλεϊ)(volleyball)

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/139063/7803/1239/814
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ Κατηγορίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο Κρήτης στο διάστημα από 1-6-2017 έως 30-5-2018

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/138962/7794/1235/813
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στα Τρίκαλα.

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στα ΤΡΙΚΑΛΑ στο διάστημα από 1-6-2017 έως 30-5-2018

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/139149/7809/1244/836
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Καρδίτσα

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Καρδίτσα στο διάστημα από 1-6-2017 έως 30-5-2018

Οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των παραπάνω σχολών στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1464/28.04.2017