Προσλήψεις 3.630 πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο συστήνονται τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανικές θέσεις για προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 220/30.11.2022
Τροποποίηση του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 4662/ 2020 (Α’ 27) – Σύσταση και ανακατανομή θέσεων στο Πυροσβεστικό Σώμα

 




 

 

Συνιστώνται, πλέον των υφιστάμενων, τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (3.505) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων

Το Προεδρικό Διάταγμα 79/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 220/30.11.2022

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης