Πρόσληψη Κορυφαίου A στην οικογένεια των Βιολοντσέλων στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Πρόσληψη Κορυφαίου A στην οικογένεια των Βιολοντσέλων στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

H Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη μίας θέσης Κορυφαίου A΄ στην οικογένεια των Βιολοντσέλων με σύμβαση έργου ανά συναυλία.Η άνω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 Ν. 3833/2010, 4 παρ. 1 εδ. ιδ ΠΥΣ 33/2006, 5 ΠΥΣ 28/2009, 10 παρ. 4 εδ. γ, Ν. 3812/2009, 69 παρ. Δ3 Ν. 2065/1992 και τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, όπως ισχύει.

Η ακρόαση θα γίνει στην αίθουσα δοκιμών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στις 10.00 π.μ. (αναλυτικό πρόγραμμα της ακρόασης θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων)

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ακόλουθο πρόγραμμα :

Α. Ένα από τα κοντσέρτα Schumann ή Dvorak το 1ο μέρος

B. F.J.Haydn > Κοντσέρτο σε ρε μείζονα το 1ο μέρος (με cadenza)

Γ. J.S.Bach > Sarabande (με την πρώτη επανάληψη) από μία από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο (εκτός της πρώτης).

Επίσης, θα εξεταστούν σε επιλεγμένα αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, φωτοαντίγραφα των οποίων θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα και με τον αριθμό των υποψηφίων, να διεξαγάγει την ακρόαση σε δύο φάσεις κατά τη κρίση της.

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει τον πιανίστα συνοδό του.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στα Γραφεία της Κ.Ο.Α. (Κόκκαλη 1 και Bασιλίσσης Σοφίας, 115-21, Αθήνα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).