Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 2014 – 2015 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Αριθμ. 1939 – ΦΕΚ B 767 – 30.04.2015

Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2014 – 2015 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

Σχετικά: Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας