Πρόστιμο σε εταιρεία τηλεφωνίας για διαβίβαση δεδομένων συνδρομητή

Πρόστιμο σε εταιρεία τηλεφωνίας για διαβίβαση δεδομένων συνδρομητή σε διαφημιστική εταιρεία και χρήση του για σκοπούς εμπορικής προώθησης

 

Απόφαση ΑΠΔΠΧ

Ημερομηνία
30/03/2023

Αριθμός απόφασης
5

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εξέτασε καταγγελία συνδρομητή, ο οποίος μετά από αίτησή του για νέα σύνδεση Vodafone έλαβε από συνεργαζόμενη με τη Vodafone διαφημιστική εταιρεία ένα δέμα με δείγματα καταναλωτικών προϊόντων, παρά την εναντίωσή του στη χρήση των δεδομένων του για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Σύμφωνα με τη Vodafone η αποστολή του δέματος δεν αποτελούσε προωθητική ενέργεια, αλλά παρεπόμενη παροχή της ήδη καταρτισθείσας μεταξύ των μερών σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία αποστέλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους νέους συνδρομητές που εγγράφονται μέσω της ιστοσελίδας www.vodafonecu.gr, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, ενώ σχετική ενημέρωση παρέχεται μέσω banner που αναρτάται στην εν λόγω ιστοσελίδα.
 

Η Αρχή έκρινε ότι η διαβίβαση σε διαφημιστική εταιρεία και η συναφής επεξεργασία των δεδομένων του καταγγέλλοντος έγινε με σκοπό την προώθηση, κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, διότι δεν ήταν απαραίτητη για τον σκοπό της σύμβασης ούτε ήταν ευλόγως αναμενόμενη για το υποκείμενο, το οποίο είχε εναντιωθεί ρητά στη χρήση και διαβίβαση των δεδομένων του για προωθητικούς σκοπούς ενώ δεν αποδείχθηκε ότι ο καταγγέλλων είχε ενημερωθεί πλήρως σύμφωνα με το άρθρο 13 ΓΚΠΔ για την εν λόγω επεξεργασία.

Στη Vodafone επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και δόθηκε εντολή να προσαρμόσει κατάλληλα την πρακτική της αναφορικά με τις εν λόγω πρόσθετες παροχές ώστε να παρέχεται στα υποκείμενα πλήρης ενημέρωση και δυνατότητα εναντίωσης.

 

Η Απόφαση ΑΠΔΠΧ για την επιβολή προστίμου σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο για επεξεργασία δεδομένων για προωθητικό σκοπό

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης