Σχολές Προπονητών Αντιπτέρισης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σχολές Προπονητών Αντιπτέρισης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283923/16284/2937/2335 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2670/31.07.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης Γ΄ κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Αντιπτέρισης Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 02/10/2017 έως 30/09/2018

– – –Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283837/16279/2935/2326 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2670/31.07.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης Γ΄ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Αντιπτέρισης Γ΄ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα από 02/10/2017 έως 30/9/2018

Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία των σχολών και κάθε άλλη λεπτομέρεια (ΦΕΚ Τεύχος Β 2670/31.07.2017)