Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών

Αριθμ. 68701 – ΦΕΚ B 2213 – 14.10.2015
Σύσταση Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών