Τέλος για παραχωρήσεις μεταλλείων και άδειες μεταλλευτικών ερευνών

Αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/οικ.175811/1455 – ΦΕΚ B 920 – 21.05.2015
Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.