Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ31/117057/73894/2761/1731 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1220/06.04.2017

Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους, από 01 Απριλίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15′) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

2. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την ημέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του Κράτους. Επίσης, τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12:00−17:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00−15:00.

3. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ (Ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α /12−5−1981 αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες τη Δευτέρα του Πάσχα, του Αγίου Πνεύματος, τον Δεκαπενταύγουστο και την 28η Οκτωβρίου, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1. Όσα Μουσεία, Χώροι και Μνημεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό.

4. Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, Διεθνή Ημέρα Μνημείων, όλοι οι Χώροι και τα Μνημεία (και αυτοί που είναι κλειστοί), λειτουργούν κανονικά με ελεύθερη είσοδο.

5. Με την απόφαση αυτή παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών αποφάσεων ως προς τους χώρους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα.

6. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι πίνακες με το Θερινό ωράριο λειτουργίας 2017

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/1220-2017-mouseia-therino-orario-pinakes.pdf”]