Τμήμα Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές

Έναν οδηγό… επιβίωσης εξέδωσε  το  Τμήμα Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τους  πρωτοετείς φοιτητές, προκειμένου να ενταχθούν στην πανεπιστημιακή κοινότητα ομαλά και να μάθουν όσα χρειάζονται ώστε να προσαρμοστούν στη νέα τους καθημερινότητα.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 2013