Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Πηγή: gnto.gov.gr

Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών

Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Πρόγραμμα Γ’ ηλικίας

 

Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Ο κατάλογος των καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τις 21/02/2014.

 

Δικαιολογητικά για την επιδότηση επιχειρηματιών για το υποπρόγραμμα 6ημέρων 2013-2014 Α’ φάση

 

Δικαιολογητικά για την επιδότηση επιχειρηματιών για το υποπρόγραμμα Γ’ ηλικίας 2013-2014 Α’ φάση