Τραμ. Στάσεις εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Τραμ. Στάσεις εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Στο ΤΡΑΜ θα γίνουν στάσεις εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 από την έναρξη της βάρδιας έως 09.00 και από 15.00 έως την λήξη της βάρδιας

Ως εκ τούτου το ΤΡΑΜ θα κινείται από 09.00 έως 15.00