Η τρίτη Κυριακή του Μαΐου δημοσία εορτή τοπικής σημασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 103/2016 – ΦΕΚ A 186 – 03.10.2016

Καθιέρωση της τρίτης Κυριακής του Μαΐου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 1
Καθιερώνεται η τρίτη Κυριακή του Μαΐου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να τιμηθεί η έναρξη από την «Καλύβα Στεφανή» στη Σπερχειάδα του Νομού Φθιώτιδας, του οργανωμένου ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών, τον Μάιο του 1942.

Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες γίνονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλη την Περιφέρεια από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ, καθώς και των καταστημάτων των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Άρθρο 3
Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται στο ιστορικό διατηρητέο μνημείο «Καλύβα Στεφανή» στη Σπερχειάδα Νομού Φθιώτιδας, βάσει προγράμματος που καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η «Καλύβα Στεφανή»

Πρόκειται για τοποθεσία μεταξύ Σπερχειάδας και Σπερχειού ποταμού. Τον Μάιο του 1942, στην καλύβα του Στεφανή, σε σύσκεψη που πραγματοποι­ήθηκε, αποφασίστηκε το ξεκίνημα οργανωμένου ένο­πλου αγώνα κατά των κα­τακτητών. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη σπίθα της Εθνικής Αντίστασης 1942 – 1944
Το 1995 με Υπουργική Απόφαση η Καλύβα Στεφανή χαρακτηρίστηκε ιστορικός τόπος και διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται στο χώρο αυτό εκδήλωση για να τιμηθεί το ηρωικό αυτό γεγονός