13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 2 ατόμων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Aφέντη Χριστού στην Κριτσά Νομού Λασιθίου» [Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ]

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες