Ανασύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς

Αριθμ. 73205 – ΦΕΚ B 2318 – 27.10.2015
Ανασύσταση Ειδικών Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς