Ανεμβολίαστοι. Αναστολή του προστίμου των 100 ευρώ

Ανεμβολίαστοι. Αναστολή της επιβολής του προστίμου των 100 ευρώ για τους πολίτες άνω των 60 ετών

 

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 20906 – ΦΕΚ τεύχος Β 1846/14.04.2022
Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/ 2021 (Α’ 238).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4865/2021

Την αναστολή εφαρμογής του άρθρου 24 του νόμου 4865/ 2021 (Α’ 238), περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλων των φυσικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961, για το χρονικό διάστημα από την 15.4.2022 έως και την 30.9.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως