Απαγόρευση κυνηγιού λόγω χιονόπτωσης στην Αλεξανδρούπολη

Αριθμ. 24541 – ΦΕΚ Β 3720 – 16.11.2016

Απαγόρευση θήρας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης

Την θήρα παντός θηράματος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
• χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
• πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
• ολικός παγετός

Η παραπάνω απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου