Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης στις Σέρρες

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην περιοχή του Δασαρχείου Σερρών

Αριθμ. 18632 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3814/28.11.2016

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017, ήτοι στις 28-2-2017.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και της αριθ. 414985/85 Κ.Υ.Α όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων, όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Σερρών και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη.