Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές Ρόδου και Ηρακλείου Κρήτης

ΦΕΚ B 1611 – 31.07.2015

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία θηραμάτων

Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27-07-2025) σε έκταση 5.052 στρεμ. στην περιοχή του φράγματος Φανερωμένης, Δήμου Φαιστού (περιοχές Λαλουμά, Σκουρβούλων, Γαλιάς και Φανερωμένης) Ν. Ηρακλείου

Απαγόρευση κυνηγίου για δέκα χρόνια (έως 27.7.2025) σε έκταση 1.535 στρεμ. στη θέση «Ρούσο Λάκκο» Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου