Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου

Αριθμ. 1793 – ΦΕΚ B 1939 – 09.09.2015
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι Δήμου Μαλεβιζίου μέχρι 1η Μαρτίου 2025 και σε έκταση 750 στρεμμάτων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση κυνηγίου μέχρι 1η Μαρτίου 2025 σε έκταση 750 στρεμμάτων στην περιοχή Αμμούδι ή Κερατίδι του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η έκταση των 750 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της κτηματολόγιο κλίμακας 1:6.000.
«Η ζώνη αρχίζει από το ύψος της διασταύρωσης για Μαδέ−Λυγαριά και ακολουθεί τον εθνικό δρόμο Ηράκλειο -Ρέθυμνο με κατεύθυνση δυτική, για περίπου 800 μέτρα όπου στρίβει αριστερά, με κατεύθυνση νότιο δυτική στο ύψος των οικιών Κοκολογιάννη, όπου ακολουθεί τα όρια των ακινήτων αυτών. Στη συνέχεια με νοητή γραμμή συναντάει ρεματιά που την ακολουθεί με κατεύθυνση νότια μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο που τον ακολουθεί για περίπου 400 μέτρα, στη συνέχεια με νοητή γραμμή και κατεύθυνση νοτιοανατολική φτάνει στα όρια των οικιών Νεονάκη, όπου συναντάει χωματόδρομο που τον ακολουθεί για περίπου 160 μέτρα, όπου στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική με νοητή γραμμή συναντά την εθνική οδό Ηρακλείου−Ρεθύμνου όπου και την ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση για Μαδέ−Λυγαριά απ’ όπου και ξεκίνησε.»
Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.