Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων σε Καστοριά και Ροδόπη

Αριθμ. Δ.Α.Δ: 75 – ΦΕΚ B 3574 – 31.12.2014

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την κυνηγετική περίοδο 2014−2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητας μας (περικλείεται στα όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:
α) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και
β) πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος

———————

Αριθμ. Δ.Ρ.Δ. 93 – ΦΕΚ B 3574 – 31.12.2014

Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών, για τα πτηνά, καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, την άσκηση της θήρας όλων των θηραμάτων, στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής της κατάστασης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών, για τα πτηνά, καιρικών συνθηκών.