Απαγόρευση κυνηγιού στον Λόφο Περάνθης Άρτας

Αριθμ. 51456/2864 – ΦΕΚ B 2079 – 23.09.2015
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για τρία (3) χρόνια σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα στρεμμάτων (4.650,00 στρ.), στον Λόφο Περάνθης, περιφέρειας Δήμου Αρταίων ΠΕ Άρτας