Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γλυπτού Το Πνεύμα της Θλίψης στη Ζάκυνθο

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/216260/129802/1111/213 – ΦΕΚ B 2390 – 03.08.2016

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γλυπτού «Το Πνεύμα της Θλίψης» του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη, που βρίσκεται στη Ζάκυνθο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το ταφικό γλυπτό «το Πνεύμα της Θλίψης» του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3028/2002, λόγω της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής του σημασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ