Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από δικαστές και εισαγγελείς

Δελτίο Τύπου

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Είναι δεδομένο ότι ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην εποχή, που η, μέσω αυτών, επικοινωνία συνεπάγεται την ευρύτατη και ταχύτατη δημοσιότητα καθώς και τη μονιμότητα, υπό την έννοια ότι, ακόμη και αν έχει μεσολαβήσει διαγραφή ανάρτησης, σχολίου, φωτογραφίας κ.λ.π. ή ακόμη και αν αφορούν σε ιδιωτικό «προφίλ», δεν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν έχουν ήδη αντιγραφεί, επεξεργαστεί και διαμοιραστεί από εξουσιοδοτημένους ή μη τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του χρήστη.

Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, από την ανάληψη των καθηκόντων τους, δεν απεμπολούν, βεβαίως, το δικαίωμα έκφρασης, όπως αυτό κατοχυρώνεται τόσο στα ημεδαπά όσο και στα διεθνή νομοθετικά κείμενα. Είναι αυτονόητο, όμως, ότι, από την είσοδό τους στο δικαστικό σώμα, αναλαμβάνουν τη στοιχειώδη υποχρέωση να λειτουργούν και να εκφράζονται, δημόσια, με αυτοσυγκράτηση. Οφείλουν, δηλαδή, να ασκούν το δικαίωμα έκφρασης με ιδιαίτερη προσοχή, με σύνεση, μετριοπάθεια και διακριτικότητα και με τη συμπεριφορά τους να περιφρουρούν το ηθικό ανάστημα, την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και την αμεροληψία τους, ώστε να μη προκαλούν δυσμενείς ή ακόμη και αλγεινές εντυπώσεις και να θίγουν το κύρος της Δικαιοσύνης.

Η χρήση, λοιπόν, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από δικαστές και εισαγγελείς, είτε αυτή γίνεται με είτε χωρίς τη δήλωση της δικαστικής ιδιότητας ή των στοιχείων της ταυτότητάς τους, πρέπει να συνάδει, να προάγει και να εξυπηρετεί τις αρχές της δικαστικής συμπεριφοράς.

Συνεπώς, οι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις, σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα κ.λ.π. δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που εκφεύγουν των ορίων αυτών, συνιστούν αυτονοήτως συμπεριφορά πειθαρχικώς ελεγκτέα, κατ’ άρθρο 109 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4938/2022, με τις εντεύθεν δυσμενείς γι’ αυτούς συνέπειες.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

​Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα

 

Πηγή: https://www.areiospagos.gr/