ΔΕΗ. Νέα ρύθμιση οφειλών από 1 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΗ. Νέα ρύθμιση οφειλών από 1 Οκτωβρίου 2019

Νέα φιλοσοφία διακανονισμού οφειλών από τη ΔΕΗ Απλούστερη διαδικασία- μικρότερες προκαταβολές
Η ΔΕΗ εφαρμόζει από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2019, ένα νέο, απλούστερο και αυτοματοποιημένο σύστημα διακανονισμού οφειλών που όχι μόνο δίνει δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, που αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με ότι προβλεπόταν έως σήμερα:

δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50% έως σήμερα.

 

Η διαδικασία έγκρισης θα είναι αυτοματοποιημένη και θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης.

 

Τι χρειάζεται για την υποβολή της αίτησης

Ο καταναλωτής χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του

Υποβολή αιτήσεων και τηλεφωνικά

Επιπλέον από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770

 

Ο υπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων είναι απλούστατος και γίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλή, ως εξής:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ

ΟΦΕΙΛΗ Ποσοστό Προκαταβολής Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων
Έως 500 € 10% 5
Από 500 € έως 1.000 € 10% 8
Από 1.000 € έως 2.000 € 15% 12
Από 2.000€ έως 3.000€ 20% 18
Άνω των 3.000 1η εναλλακτική: 20% 18
Άνω των 3.000 2η εναλλακτική: 30% 24

 

Επομένως ο οφειλέτης πλέον μπορεί εύκολα και γρήγορα από το σπίτι του να υπολογίσει, την προκαταβολή και τη μηνιαία δόση του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ύψος Οφειλής (σε €) Ύψος Προκαταβολής (σε €) Ύψος Δόσης (σε €)
500 € 50 90
1.000 € 100 113
2.000 € 300 142
3.000 € 600 133
5.000 € 1500 146
5.000 € 1000 222

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων και των νέων λογαριασμών που θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες