Δικαστικοί αντιπρόσωποι εκλογές 2019. Παραλαβή διατακτικών για τις επαναληπτικές

Δικαστικοί αντιπρόσωποι εκλογές 2019. Παραλαβή διατακτικών για τις επαναληπτικές

Η παραλαβή των διατακτικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα εκτελέσουν καθήκοντα κατά τις επαναληπτικές εκλογές την 2 Ιουνίου 2019
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παραλαβή των διατακτικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα εκτελέσουν καθήκοντα κατά τις επαναληπτικές εκλογές την 2α Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στα ίδια γραφεία που παραδόθηκε η πρώτη διατακτική, ως ακολούθως:

29-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 έως 18.00

30-5-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 έως 18.00

31-5-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 έως 18.00

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να φέρουν αντίγραφο του διορισμού τους και αποδεικτικό παράδοσης του εκλογικού υλικού.